Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinační hodiny:

Pondělí, středa, pátek 7:30 - 13:00
Úterý 7:30 - 18:00
Pátek 7:30 - 12:00

Po ordinačních hodinách návštěvy
Konzultace registrovaným kdykoliv při potížích na tel: 723 791 484

IČ: 04156374
Kurská 2, 625 00 BRNO

mobil: +420 723 857 773
tel: +420 547 219 466 

email: kukla.stredisko@gmail.com
email: info@pediatrbm.cz